Apie mus

Asociacijos tikslai ir uždaviniai

Nacionalinė vaistų prekybos asociacija, atstovaujanti didmenines ir mažmenines vaistų prekybos bendroves, įkurta 2008 metų gegužės mėnesį. Asociacijai vadovauja Jūratė Kulberkienė, baigusi Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakultetą, turinti viešojo administravimo magistro laipsnį, 24 metus dirbanti farmacijos srityje, nuo 1997 m. – Tarptautinės farmacijos federacijos narė.

Asociacija siekia, kad jos narių vaistinėse būtų nuosekliai diegiami farmacinės rūpybos principai, pacientas nuolat informuojamas apie saugų ir racionalų vaistų vartojimą, o farmacinę paslaugą teikiantis vaistininkas turėtų galimybę nuolat ugdyti savo profesinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją.

Vienos iš svarbesnių asociacijos veiklos krypčių yra glaudus bendradarbiavimas su pacientų organizacijomis, indėlis į farmacijos mokslo plėtrą ir atstovavimas asociacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, stengiantis pagerinti farmacijos sektoriaus teisinį reguliavimą. Asociacija kartu su kitomis farmacininkų organizacijomis siekia dalyvauti svarstant ir priimant Farmacijos įstatymo pataisas bei kitus svarbius farmacijos sektoriui teisės aktus.

Asociacija, nors ir būdama pelno siekiančių bendrovių organizacija, sveikatinimo funkciją vaistinių veikloje laiko tokia pat svarbia, kaip ir verslo plėtrą, todėl siekia, kad prekyba vaistais būtų orientuota į kliento poreikius, informacija, teikiama vartotojui – tiksli ir etiška, stengiasi, kad vaistinėse nebūtų manipuliuojama kainomis ir jų nuolaidomis.

Tarp kitų asociacijos uždavinių yra siekis bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Lietuvoje ar užsienyje įsteigtomis asociacijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, organizuoti seminarus, konferencijas, diskusijas ir kitus renginius, bendradarbiauti su mokslo įstaigomis, skleisti informaciją apie savo veiklą, taip pat kaupti ir apibendrinti informaciją apie farmacijos verslą Lietuvoje.

Asociacijos nariai Į asociaciją susivienijo UAB vaistinė ELISMA, UAB vaistinė „Vaistų pasaulis”, UAB vaistinė „Vaistų skrynelė”, UAB „Nemuno vaistinė“ ir apie 300 joms priklausančių vaistinių. Besikurianti asociacija kviečia visus norinčius ir pritariančius jos tikslams ir uždaviniams tapti jos nariais ar rėmėjais. Pateikus prašymą asociacijos direktorei, narystė bus svarstoma aukščiausiame asociacijos organe – visuotiniame narių susirinkime.